Ajuntament de Bassella


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una perla ondada d'argent acompanyada d'un castell obert d'or i de dues basses o entanys d'argent i d'atzur. Per timbre una corona de poble.
Data d'aprovació: 17-GEN-06
Data de publicació en el DOGC: 09-FEB-06
DOGC núm.: 4569
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd clar, amb una Y ondada blanca de braços de gruix 1/12 de l'alçària del drap, posada horitzontalment amb la bifurcació a una distància de l'asta de 5/12 de la llargària del mateix drap i amb els extrems bifurcats en els angles de la vora de l'asta; amb el castell groc de porta i finestres verd clar de l'escut, d'alçària 1/3 de la del drap i amplària 1/6 de la llargària del mateix drap, equidistant de les vores superior i inferior a 1/35 de l'asta; i amb els dos estanys heràldics de l'escut, cadascun faixat ondat de 3 peces blanques i 3 blaves i d'alçària i amplària 1/3 de l'alçària del drap, posats a 2/9 de la vora del vol, un a 1/24 de la vora superior i l'altre a 1/24 de la inferior.
Data d'aprovació: 27-FEB-07
Data de publicació en el DOGC: 20-MAR-07
DOGC núm.: 4845
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat