Ajuntament d'Agramunt

escut
 • Codi oficial estadístic: 2500300000
 • Adreça: Pl. Església, 1
 • Codi postal i localitat: 25310 Agramunt
 • Comarca: Urgell
 • Població 2018: 5.393
 • Telèfon: 973-390057
 • Fax: 973-390040
 • NIF: P2500300E
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Bernat Solé Barril
 • Adreça electrònica: ajuntament@agramunt.cat
 • Web: http://agramunt.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat