Ajuntament d'Àger


Composició del Ple

Partit políticInformació
IxA - AMNom: Lluís Ardiaca Montardit
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
IxA - AMNom: Carina Montardit Sastre
Càrrec: Regidora
Nomenament: 25-02-2019
Comarca: Noguera
Àrea:
IxA - AMNom: JOSEP MIQUEL BENSENY BRITO. (IXA - AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
IxA - AMNom: SEBASTIÀ LÓPEZ GONZÁLEZ. (IXA - AM)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
CiUNom: JORDI SENTENACH FERRÉ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
CiUNom: IMMACULADA SALMONS NOU
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
CiUNom: XAVIER FERNANDO BERNARDINO NOLLA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Noguera
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat