Ajuntament de Biure


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, una faixa ondada abaixada d'atzur acompanyada, al cap, d'un burro de sable, i a la punta, de tres còdols de gules. Per timbre, una corona de poble.
Data d'aprovació: 19-MAI-04
Data de publicació en el DOGC: 07-JUN-04
DOGC núm.: 4148
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Emblema
EmblemaDescripció: El nom del poble (Biure) escrit amb una tipografia de pal sec en negatiu sobre el rectangle negre i una "V" amb una asta inscrita entre l'esmentat rectangle i la lletra "B" de Biure. Aquesta "V" és un traç de pinzell de color marronós, color predominant en la fisonomia del poble.
Data d'aprovació: 16-SEP-03
Data de publicació en el DOGC: 16-OCT-03
DOGC núm.: 3989
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat