Ajuntament de Vilajuïga


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'atzur, un castell d'argent tancat de sable sobremuntat de 2 banderes faixades d'or i de gules amb les astes d'or passades en sautor. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 26-OCT-92
Data de publicació en el DOGC: 04-NOV-92
DOGC núm.: 1665
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, dividida en dues franges horit-zontals iguals, blanca la superior i blava la inferior; al cantó del pal dues franges creuades del comtat d'Empúries, formades per sis franges horitzontals, tres grogues i tres vermelles alterna-des i amb les astes grogues, el conjunt d'altura de 5/18 i separades dels extrems per 1/9.
Data d'aprovació: 09-JUN-95
Data de publicació en el DOGC: 28-JUN-95
DOGC núm.: 2068
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat