Ajuntament de Vidrà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r de sinople, un ram de faig d'argent; 2n d'argent, una àguila de sable amb les ales esteses i abaixades acompanyada d'una pinya de sinople a cada costat. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 25-OCT-84
Data de publicació en el DOGC: 12-DES-84
DOGC núm.: 493
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb tres faixes juxtaposa-des blanca, negra i blanca; les blanques de gruix 1/24 de l'alçària del drap i la negra d'1/12, situades a una distància d'1/12 de la vora inferior; al centre de la part superior, el ram de faig blanc de l'escut, sense fruitar, d'altura 1/2 de la del drap i amplada 1/3 de la llargària del mateix drap.
Data d'aprovació: 06-ABR-94
Data de publicació en el DOGC: 20-ABR-94
DOGC núm.: 1886
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat