Ajuntament d'Ultramort


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de porpra, un sautor ple de gules ribetat d'argent, acompanyat al cap d'una mitra d'argent embellida d'or. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 07-OCT-97
Data de publicació en el DOGC: 30-OCT-97
DOGC núm.: 2507
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de porpra, amb l'aspa vermella de l'escut, de gruix 1/9 de l'alçària del drap amb un ribet blanc, de gruix 1/54 de la mateixa alçària, i amb la mitra blanca embellida de groc de l'escut, d'alçària 7/36 de la del drap i amplària 4/27 de la llargària del mateix drap, al centre i a 1/12 de la vora superior.
Data d'aprovació: 13-OCT-04
Data de publicació en el DOGC: 28-OCT-04
DOGC núm.: 4249
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat