Ajuntament de Toses


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, una palmera arrencada de sinople acompanyada de 2 escudets triangulars curvilinis de gules carregats d'una creu plena d'argent un a cada costat. Per timbre una corona de baró.
Data d'aprovació: 01-ABR-85
Data de publicació en el DOGC: 14-JUN-85
DOGC núm.: 550
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb una creu plena blanca el gruix dels braços de la qual és d'1/6 de l'alçària del drap, ressaltant sobre el centre una palmera verda d'altura 4/6 de la del drap.
Data d'aprovació: 28-OCT-94
Data de publicació en el DOGC: 14-NOV-94
DOGC núm.: 1972
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat