Ajuntament de Setcases


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, 7 cases d'argent posades 2.3.2. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 20-SEP-93
Data de publicació en el DOGC: 04-OCT-93
DOGC núm.: 1804
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb set pals blancs cadas-cun de gruix 1/15 de la llargària del drap.
Data d'aprovació: 07-DES-94
Data de publicació en el DOGC: 23-DES-94
DOGC núm.: 1989
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat