Llar d'Infants Municipal el Molí Petit

Objectius i competències


L'activitat de la Llar d'Infants Municipal el Molí Petit es dirigeix al desenvolupament adequat de les funcions que en matèria educativa de zero a tres anys corresponen a l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, d'acord amb les competències que legalment li han estat conferides.

Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat