Ajuntament de Riudellots de la Selva


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, una palma de gules en faixa, acompanyada al cap de 3 còdols de gules malordenats, i a la punta de 3 faixes ondades d'atzur. Per timbre una corona de poble.
Data d'aprovació: 21-OCT-05
Data de publicació en el DOGC: 30-NOV-05
DOGC núm.: 4521
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, dividida verticalment en dues peces blau clar al costat de l'asta i blanca al del vol, la primera amb tres faixes ondades blanques, cadascuna de dues i mitja crestes de gruix 1/16 de l'alçària del drap, posades a 1/16 de la vora de l'asta i la de baix a 1/8 de la vora inferior, i la segona amb tres faixes ondades blau clar, cadascuna de mitja i 1 crestes, del mateix gruix de les blanques i posades naixent de la divisòria entre els dos campers, amb la de baix a 1/16 de la vora inferior; amb els tres còdols vermells malordenats de l'escut, cadascun d'alçària 1/16 de la del drap i llargària 1/12 de la del mateix drap, el de dalt posat a 1/8 de la vora superior i a 7/24 de la del vol i els altres dos, separats l'un de l'altre per una distància d'1/32 i del de dalt per la d'1/32, posats de costat i a 7/32 de la vora del vol, tot el conjunt sobremuntant la palma vermella de l'escut, de llargària 1/12 de la del drap, posada horitzontalment, amb la base del tronc a 1/16 de la vora del vol i a 5/64 dels còdols inferiors.
Data d'aprovació: 25-ABR-07
Data de publicació en el DOGC: 25-MAI-07
DOGC núm.: 4891
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat