Ajuntament de Riudellots de la Selva

escut
 • Codi oficial estadístic: 1715010007
 • Adreça: Plaça Ajuntament, 1
 • Codi postal i localitat: 17457 Riudellots de la Selva
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 2.059
 • Telèfon: 972-477005
 • Fax: 972-477375
 • NIF: P1715900E
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Roura Massaneda
 • Adreça electrònica: ajuntament@riudellots.cat
 • Web: http://www.riudellots.cat
 • Horari d'atencio: dill. a dij. 8h-14h i 15h-18,30h / div. 8h-14h
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat