Ajuntament de Mieres


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat partit: 1r. d'or; 2n. de gules; ressaltant sobre la partició 2 claus passades en sautor amb les dents a dalt i mirant cap enfora, de l'un en l'altre. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 24-GEN-96
Data de publicació en el DOGC: 12-FEB-96
DOGC núm.: 2167
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb el primer terç verti-cal groc i les claus en aspa de l'escut, vermelles al terç groc i grogues a la part vermella, cen-trades en la divisòria dels dos colors del drap i distants 1/9 de l'alçària del mateix drap de les vores superior i inferior.
Data d'aprovació: 12-JUN-98
Data de publicació en el DOGC: 24-JUL-98
DOGC núm.: 2688
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat