Ajuntament de Mieres


Entitats que formen l'ens

Nom de l'ensPoblació 2013
Brugueroles56
Brugueroles -Disseminat-56
Mieres195
Mieres195
Ruïtlles22
Ruïtlles -Disseminat-22
Samuntà de Dalt, el41
Samuntà de Dalt -Disseminat-41
Samuntà de Baix, el23
Samuntà de Baix -Disseminat-23
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat