Ajuntament de Maçanet de Cabrenys


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, una maça de sable posada en pal acostada d'una cabra arrestada de gules, a la destra, i d'un roc d'atzur, a la sinistra. Per timbre, una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 25-JUL-93
Data de publicació en el DOGC: 07-JUL-93
DOGC núm.: 1767
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, groga, amb dues faixes juxtapo-sades a baix, vermella la superior i blava la inferior, d'un gruix cadascuna d'1/6 de l'alçària del drap. Al cantó del pal, la maça negra de l'escut, d'una altura de 4/9 de la del mateix drap.
Data d'aprovació: 12-JUN-98
Data de publicació en el DOGC: 21-SEP-98
DOGC núm.: 2728
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat