Museu de l'Aquarel·la "J. Martínez Lozano"

 • Codi oficial estadístic: 1709263034
 • Adreça: Pl. Major, 3, 1a planta. Casa de Cultura
 • Codi postal i localitat: 17490 Llançà
 • Comarca: Alt Empordà
 • Telèfon: 972121470
 • Fax: 972121470
 • NIF: P6709902H
 • President: Il·lm. Sr. Vacant
 • Adreça electrònica: alcaldia@llanca.net
 • Web: http://www.llança.cat
 • Horari d'atencio: 9.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 20.00 hores
 • Tipus d'ens: Organisme Autònom
 • Ens del què depèn: Ajuntament de Llançà
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat