Ajuntament de Llançà


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, 3 llances d'atzur, fustades de gules, sostingudes sobre un peu ondat d'atzur. Per timbre, una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 17-ABR-86
Data de publicació en el DOGC: 21-MAI-86
DOGC núm.: 688
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb una part blau fosc de la vora inferior ondada de mitja tres i mitja crestes a dalt, d'alçària 3/11 de la del drap a les vores de l'asta i del vol, 7/22 a les crestes i 5/22 a les concavitats, amb les tres llances de pal vermell i fulla blau fosc de l'escut, d'amplària 1/22 de la llargària del drap, naixent de la primera cresta, la central d'alçària 6/11 de la del drap , i les dels costats posades a 1/33 d'aquesta.
Data d'aprovació: 14-ABR-05
Data de publicació en el DOGC: 04-MAI-05
DOGC núm.: 4377
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat