Ajuntament d'Hostalric


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, un castell d'or obert sobremuntat d'una estrella d'or de vuit puntes. Per timbre una corona de vescomte.
Data d'aprovació: 07-JUL-89
Data de publicació en el DOGC: 28-JUN-89
DOGC núm.: 1161
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb un castell sobremuntat d'un estel de vuit puntes, tots dos grocs, situats en el centre òptic del drap, és a dir, a 4/9 parts comptant a partir del pal.
Data d'aprovació: 24-GEN-95
Data de publicació en el DOGC: 03-FEB-95
DOGC núm.: 2007
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat