Ajuntament de Girona


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'or, 4 pals de gules; l'escussó quadrilong ibèric vairat d'ondes d'argent i de gules. Per timbre una corona de príncep.
Data d'aprovació: 17-JUL-96
Data de publicació en el DOGC: 09-AGO-96
DOGC núm.: 2241
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, dividida en nou faixes iguals, cinc de grogues i quatre de vermelles alternades, amb l'escussó quadrilong ibèric vairat d'ondes blanques i vermelles de l'escut al centre, d'alçària 18/25 de la del drap i llargària 2/5 de la del mateix drap.
Data d'aprovació: 05-DES-13
Data de publicació en el DOGC: 17-DES-13
DOGC núm.: 6523
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat