Ajuntament de Garrigàs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un garric d'or. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 24-NOV-00
Data de publicació en el DOGC: 27-DES-00
DOGC núm.: 3292
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, de color verd fosc, amb una branca de garric groga amb una fulla a cada costat que apunten cap a la vora superior, i tres glans, la central que apunta cap a la meitat de la vora superior i les altes que apunten cap als angles inferiors; tot el conjunt, d'alçària 2/3 de la del drap i amplària 11/27 de la llargària del mateix drap, al centre.
Data d'aprovació: 11-ABR-02
Data de publicació en el DOGC: 08-MAI-02
DOGC núm.: 3631
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat