Ajuntament de Celrà


Composició del Ple

Partit políticInformació
CUP - PANom: Daniel Cornellà Detrell
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: JOSEP BARTIS FÀBREGA (CUP-PA)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: EULÀLIA FERRER BENITO (CUP-PA)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: JAN COSTA RENGEL (CUP-PA)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: MARIA DEL MAR CAMPS MORA (CUP-PA)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: HÉCTOR CABRERA VALERA (CUP-PA)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CUP - PANom: MERCÈ AMICH VIDAL (CUP-PA)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
I Celrà - ERC -Nom: GERARD FERNÁNDEZ I TATJÉ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
I Celrà - ERC -Nom: ENRIC CABARROCAS I ILLA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
I Celrà - ERC -Nom: SUSANA PASCUAL I POZO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
I Celrà - ERC -Nom: JORDI PUIG I BOADA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CiUNom: DAVID MAS I ROSELLÓ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
CiUNom: IRINA GIL I ABUIN
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Gironès
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat