Ajuntament de Campllong


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, una rosa d'argent botonada i barbada d'or. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 04-JUL-01
Data de publicació en el DOGC: 30-JUL-01
DOGC núm.: 3441
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb una rosa blanca, barbada i botonada de color groc,de diàmetre 4/9 de l'alçària del drap, al centre.
Data d'aprovació: 31-OCT-02
Data de publicació en el DOGC: 26-NOV-02
DOGC núm.: 1769
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat