Ajuntament de Bellcaire d'Empordà

escut
 • Codi oficial estadístic: 1701820002
 • Adreça: Pl. Comtes d'Empúries, 1
 • Codi postal i localitat: 17141 Bellcaire d'Empordà
 • Comarca: Baix Empordà
 • Població 2018: 671
 • Telèfon: 972-788105
 • Fax: 972-765064
 • NIF: P1702100G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Cecília Barnosell Sabrià
 • Adreça electrònica: secretaria@bellcaire.cat
 • Web: http://www.bellcaire.cat
 • Horari d'atencio: Dilluns a divendres de 9h a 13h i dilluns i dimecres de 16h a 19h de la tarda.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat