Ajuntament de Banyoles


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat truncat: 1r. d'argent, una lletra B majúscula de sinople; 2n. d'or, 4 pals de gules. Per timbre una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 16-JUN-83
Data de publicació en el DOGC: 22-JUL-83
DOGC núm.: 347
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat