Ajuntament d'Anglès


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, 2 esglésies d'atzur posades en faixa acompanyades d'una cabra arrestada de sable al cap, i d'un om arrencat de sinople a la punta. Per timbre una corona mural de vila.
Data d'aprovació: 18-DES-86
Data de publicació en el DOGC: 26-GEN-87
DOGC núm.: 795
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat