Ajuntament d'Anglès

escut
 • Codi oficial estadístic: 1700840003
 • Adreça: Carrer d'Avall, 31
 • Codi postal i localitat: 17160 Anglès
 • Comarca: Selva
 • Població 2018: 5.519
 • Telèfon: 972-420058
 • Fax: 972-420707
 • NIF: P1700800D
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Àstrid Victoria Desset Desset
 • Adreça electrònica: info@angles.cat
 • Web: http://www.angles.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat