Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola


Composició del Ple

Partit políticInformació
C - AMNom: AGUSTÍ ELIAS CUNILL
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea:
CERDANYOLA - AMNom: DAVID BAS CASAS
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Obres i Manteniment, Serveis Municipals, Desenvolupament Rural i Medi Ambient.
CERDANYOLA - AMNom: PERE CASALS MONTERO (INDEPENDENT)
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Ensenyament, Joventut i Esports.
CERDANYOLA - AMNom: CARLES MONFORTE SAGARRA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Dinamitazació Econòmica, Comerç, Consum i Turisme.
CERDANYOLA - AMNom: JOAQUIM COSTA DUMENJÓ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Sanitat, Cultura i Serveis Socials.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat