Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola

escut
 • Codi oficial estadístic: 0890300000
 • Adreça: Local municipal
 • Codi postal i localitat: 08694 Sant Julià de Cerdanyola
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 244
 • Telèfon: 93-8227667
 • Fax: 93-8227667
 • NIF: P0831100C
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Agustí Elias Cunill
 • Adreça electrònica: st.juliac@diba.cat
 • Web: http://www.stjulia.net/index.php
 • Horari d'atencio: De dilluns a divendres de 8 a 15 h. Dilluns de 16 a 20 h.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat