Ajuntament de Viver i Serrateix


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: ISABEL SERRA MONTAÑÀ
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Hisenda, Serveis Socials i TIC.
CiUNom: RAMON MARIA PUJOL PAGEROLS
Càrrec: Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Obres i Medi Ambient.
CiUNom: MARIA ALBA ROVIRA CASAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Tresoreria i Serveis.
CiUNom: JOAN SIMON ESQUIUS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Urbanisme i Cultura.
CiUNom: XAVIER SANCLIMENTS MASSANÉS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Berguedà
Àrea: Patronat i Joventut.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat