Ajuntament de Viver i Serrateix

escut
 • Codi oficial estadístic: 0830890004
 • Adreça: Casa de la Vila
 • Codi postal i localitat: 08679 Serrateix (Viver i Serrateix)
 • Comarca: Berguedà
 • Població 2018: 164
 • Telèfon: 93-8204922
 • NIF: P0830900G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Isabel Serra Montañà
 • Adreça electrònica: viver@diba.cat
 • Web: http://www.viveriserrateix.cat
 • Horari d'atencio: Dimecres d'17:00 - 19:00 i divendres d'11:00 - 13:00
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat