Serveis d'Aparcaments de Vilanova i la Geltrú, SAM

Objectius i competències


La construcció, la gestió, l'administració i l'explotació d'aparcaments en subsòl i en superfície, la titularitat dels quals l'ostenti la societat o pugui tenir per concessió, arrendament, o qualsevol altra forma juridica.

Forma de gestió: directa
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat