Informació i Comunicació de Vilanova i la Geltrú, SAM

Objectius i competències


a) Creació i actualització de conjunts d'informació, ja siguin alfanumèrics o gràfics.

b) Tractament d'informació i especialment aquells processos informàtics o manuals que puguin ésser d'interès per al municipi de Vilanova i la Geltrú.

c) Elaboració d'instruments de tractament d'informació, siguin informàtics o no.

d) Gestió de serveis de radiodifusió i telecomunicació, per ones, cable o qualsevol altre mitjà.

e) Gestió i elaboració d'instruments per a la difusió d'informació ciutadana executant els treballs necessaris per a la millora, optimització de les relacions entre els ciutadans, les empreses, les entitats, les institucions i el municipi de Vilanova i la Geltrú.

f) Participar conjuntament amb altres administracions públiques o persones jurídiques privades en la gestió de serveis d'aquesta naturalesa, mitjançant qualsevol de les formes admeses en dret.

g) Prestació de serveis de consultoria, assessorament, estudis i projectes relacionats amb les matèries objecte de la societat, tant per a entitats públiques com privades.

h) Tasques auxiliars de les anteriorment esmentades, així com la formació i entrenament tècnics o assessorament en les mateixes matèries.

Forma de gestió: directa i/o indirecta
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat