Promoció Industrial Vilanova, SAM

  • Codi oficial estadístic: 0830735010
  • Adreça: Pl. de la Vila, 7
  • Codi postal i localitat: 08800 Vilanova i la Geltrú
  • Comarca: Garraf
  • Telèfon: 93-8141919
  • Fax: 93-8141927
  • NIF: A58008970
  • President: Sr. Vacant
  • Tipus d'ens: Societat mercantil participada íntegrament per l'entitat local
  • Ens del què depèn: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat