Institut Municipal d'Educació i Treball

Objectius i competènciesTreballar perquè l'educació, la formació i el treball esdevinguin eixos fonamentals en el desenvolupament social, cultural i econòmic de la ciutat, vetllant perquè tots els ciutadans i totes les ciutadanes disposin d'un conjunt organitzat i coordinat de serveis i recursos educatius i ocupacionals, suficients i de qualitat, al llarg de totes les etapes evolutives i estadis de desenvolupament personal, en igualtat d'oportunitats i atenent els valors de la llibertat, la democràcia, la solidaritat, la igualtat i el respecte a la diversitat, la sostenibilitat i la cohesió social.
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat