Ajuntament de Vilanova i la Geltrú


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: NEUS LLOVERAS MASSANA
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
PSC-CPNom: JUAN LUIS RUIZ LÓPEZ
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Comunicació, Participació i Agermanaments, Cooperació, Govern Obert i Descentralització.
CiUNom: GLÒRIA GARCÍA I PRIETO
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Recursos Humans, Economia, Hisenda i Seguretat..
PSC-CPNom: TERESA LLORENS CARBONELL
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Cultura, Convivència i Equitat.
CiUNom: ARIADNA LLORENS I GARCIA
Càrrec: 4a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Innovació, Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i de Relacions amb la Mancomunitat Tegar.
PSC-CPNom: GERARD LLOBET SÁNCHEZ
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient.
CiUNom: DAVID MONTES MUÑOZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 04-04-2016
Comarca: Garraf
Àrea: Promoció Econòmica.
CiUNom: JOAN GIRIBET DE SEBASTIÁN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Mobilitat, Serveis Viaris, Projectes i Obres.
PSC-CPNom: MIQUEL ÀNGEL IGLESIAS MONTOUTO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 18-12-2017
Comarca: Garraf
Àrea: Educació i Ocupació.
CiUNom: BLANCA ALBÀ I PUJOL
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Joventut, Gent Gran, Infància, Adolescència i Esports.
PSC-CPNom: GISELA VARGAS REYES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea: Serveis Socials i Salut.
CUP-PANom: JOSEP MARIA DOMÈNECH GIBERT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
CUP-PANom: MONTSER MARONDA CASTELLNOU
Càrrec: Regidora
Nomenament: 20-11-2017
Comarca: Garraf
Àrea:
CUP-PANom: MARTA JOFRA SORA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
CUP-PANom: JOSEP ASENSIO ALBÀ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
CUP-PANom: GUILLEM BAU VARGAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 20-11-2017
Comarca: Garraf
Àrea:
ERC-AMNom: QUETI VINYALS I FLORENCIANO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
ERC-AMNom: JORDI MEDINA I ALSINA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
ERC-AMNom: OLGA ARNAU I SANABRA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
ERC-AMNom: ADELAIDA MOYA I TAULÉS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
C'sNom: ALEIX SUÁREZ CARBONELL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
C'sNom: FRANCISCO ÁLVAREZ MARÍN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
SOM VNGNom: ENVER AZNAR MENDEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
SOM VNGNom: DEBORAH EDITH ZIMMERMAN MILEGUIR
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
P.P.Nom: CARLOS REMACHA LÓPEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Garraf
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat