Ajuntament de Vilanova del Camí


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, una vila d'argent sostinguda sobre una faixa abaixada d'or i acompanyada al cap d'una mitra d'argent embellida d'or, folrada de gules i amb les ínfules d'or ressaltant sobre un bàcul de bisbe d'or posat en pal. Per timbre, una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 10-ABR-84
Data de publicació en el DOGC: 08-JUN-84
DOGC núm.: 441
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb dues faixes centrals blanca i groga de gruix 0,33 i 0,99 respectivament de l'alçària del drap cadascuna, que dividei-xen el camper en dues parts d'alçària cadascuna 2,34 de la del drap.
Data d'aprovació: 18-MAI-93
Data de publicació en el DOGC: 02-JUN-93
DOGC núm.: 1752
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat