Ajuntament de Vilanova del Camí

escut
 • Codi oficial estadístic: 0830200000
 • Adreça: Castell, 1
 • Codi postal i localitat: 08788 Vilanova del Camí
 • Comarca: Anoia
 • Població 2018: 12.361
 • Telèfon: 93-8054422
 • Fax: 93-8054290
 • NIF: P0830300J
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Noemí Trucharte
 • Adreça electrònica: vilanovac@vilanovadelcami.cat
 • Web: http://www.vilanovadelcami.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat