Ajuntament de Viladecans


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un agnus Dei d'argent contornat i reguardant, nimbat d'or portant la banderola de gules amb una creu plena d'argent i l'asta creuada d'or. Per timbre, una corona mural de ciutat.
Data d'aprovació: 27-JUN-94
Data de publicació en el DOGC: 08-JUL-94
DOGC núm.: 1918
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaÏsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verda, amb el cantó vermell d'alçària i llargària la meitat de les del drap, carregat d'una creu plena blanca de gruix 1/12 de l'alçària del mateix drap.
Data d'aprovació: 15-OCT-99
Data de publicació en el DOGC: 03-NOV-99
DOGC núm.: 3007
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat