Ajuntament de Vallirana


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: EVA MARÍA MARTÍNEZ MORALES
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Promoció Local i Turisme, Hisenda i Comunicació
PSC-CPNom: ÒSCAR SUÑE MARÍN
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Territorials, Millora Espai Públic, Habitatge, Lluita cotra el canvi climàtic
PSC-CPNom: JORDI URREA I CLOS
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Barris, Planejament, Seguretat i Mobilitat
PSC-CPNom: MARIA ISABEL VILLAFAINA BARRETO
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Educació, Infància, Inclusió i Sanitat
PSC-CPNom: RAQUEL GARCÍA TORRADO
Càrrec: 4a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Socials, Fires, Festes, Consum i Protecció Civil
PSC-CPNom: JUAN MANUEL ARRABAL GALISTEO
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Comerç, Cultura, Participació i Protecció Animal
PSC-CPNom: JOSÉ MANUEL (MANEL) VÁZQUEZ CARMONA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Esports, Patrimoni Històric i Cooperació
PSC-CPNom: NÚRIA RUIZ LÓPEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Generals, RRHH, Promoció Econòmica i Serveis Informàtics
PSC-CPNom: NATALIA GIJÓN CELDRÁN (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Joventut, Igualtat i LGTBI
ERC - AMNom: ÀLIA KIRCHNER I GIMÉNEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC - AMNom: ALBERT ISIDRO I NAVARRO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC - AMNom: ELENA VILARROIG I AGUILERA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
VET-JUNTSNom: JORDI ROCA GALAFAT
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
VET-JUNTSNom: LAURA FERRER MAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CsNom: SONIA SERRANO GARCIA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ECP-Vallirana-ENom: JOSÉ ÁVILA FORGA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
JUNTSPERVALLIRANom: OMAR RODRIGUEZ BELLO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat