Ajuntament de Vallirana


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: EVA MARIA MARTÍNEZ MORALES
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Hisenda, Comunicació, Règim Intern, Innovació i Projectes.
PSC-CPNom: ÓSCAR SUÑÉ MARÍN (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Seguretat, Medi Ambient, Innovació i Projectes.
PSC-CPNom: ELISABET ROMERO SALGUERO (PSC-CP)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Recursos Humans, Serveis Generals, Participació i Transparència.
PSC-CPNom: JORDI URREA I CLOS (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Urbanisme i Barris, Coordinació de l'Àrea de Serveis Territorials i Economia Local.
PSC-CPNom: NÚRIA RUÍZ LÓPEZ (PSC-CP)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Ocupació, Comerç, Empresa, Consum, Turisme i Adjunta de Serveis Generals.
PSC-CPNom: RAQUEL GARCÍA TORRADO (PSC-CP)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Serveis Socials, Sanitat, Cooperació, Igualtat, Fires i Festes Populars.
PSC-CPNom: JUAN MANUEL ARRABAL GALISTEO (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Cultura, Esports i Serveis a les Persones.
PSC-CPNom: MARÍA ISABEL VILLAFAINA BARRETO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Educació i Pla contra el Fracàs Escolar.
PSC-CPNom: ALEJANDRO LLORCA PÉREZ (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Joventut.
PSC-CPNom: ALEJANDRO LAFONT ROGEL (PSC-CP)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea: Transport i Mobilitat, Via Pública, Habitatge i POUM.
ERC-AMNom: JORDI MARESMA I FAMADAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 08-11-2017
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
ERC-AMNom: ÀLIA KIRCHNER I GIMÉNEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CiUNom: JOSE BUSQUET BOSCH
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
CiUNom: TEÒFIL GIBERT BERTRAN
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
SPV-ENom: JOSÉ AVILA FORGA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
C'sNom: ENRIQUE GIRALDEZ HUERTA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Junts per ValliNom: OMAR RODRIGUEZ BELLO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Baix Llobregat
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat