Ajuntament de la Torre de Claramunt


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: JAUME RIBA BAYO
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Governació, Urbanisme, Benestar Social i Serveis Municipals.
CiUNom: ANDRES SIÑOL QUINTANA
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Hisenda i Adms., Promoció Econòmica, Treball, Participació Ciutadana i Transparència.
CiUNom: JAIME RIBA RAMOS
Càrrec: 2n Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Esports i Relacions amb les entitats socials i Sanitat.
CiUNom: ANA MADRID JIMENEZ
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Cultura i Festes.
CiUNom: FRANCESC XAVIER COMES FERRER
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Medi Ambient, Joventut, Promoció Exterior i Festes.
CiUNom: MANEL PUIG VIDAL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea: Educació.
PSC-CPNom: DAVID MANZANERA FACERIAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
PSC-CPNom: MANUEL COCA RODRIGUEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ACIRENom: MISRAIM DE LA ROSA GONZALEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ERC-AMNom: JUAN JOSE CASTAÑO GARCIA
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
ICV-EUiA-ENom: NURIA PAREJO MATIAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Anoia
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat