Ajuntament de Tordera


Composició del Ple

Partit políticInformació
CiUNom: JOAN CARLES GARCIA CAÑIZARES
Càrrec: Alcalde President
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Participació Ciutadana i Transparència.
CiUNom: JOSEP LLORENS MUÑOZ
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Cultura i Habitatge.
CiUNom: BÀRBARA VERGÉS MIRALLES (INDEPENDENT)
Càrrec: 2a Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Sanitat, Esports, Civisme i Joventut.
NO ADSCRITNom: JOSÉ CARLOS VILLARO GUMPERT
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 17-03-2016
Comarca: Maresme
Àrea: Urbanisme i Medi Ambient.
CiUNom: ÀNGEL POUS BARCELÓ (INDEPENDENT)
Càrrec: 4r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Serveis Socials i Ensenyament.
CiUNom: MARÇAL VILAJELIU TRESSERRAS
Càrrec: 5è Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Recursos Humans i OAC, Hisenda, Serveis Jurídics, Contractació, Promoció Econòmica i Ocupació i àrea TIC.
CiUNom: SÍLVIA CATALÀ MORA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea: Seguretat, Via Pública, Mobilitat, Transports i Festes.
CiUNom: CARLES AULET SALVADOR
Càrrec: Regidor
Nomenament: 22-12-2016
Comarca: Maresme
Àrea: Obres i Serveis i Pagesia.
ICV-PD-ENom: SALVADOR GIRALT CARRILLO (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC - GdT - AMNom: XAVIER PLA I BANCELLS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC - GdT - AMNom: JORDI ROMAGUERA I RESTUDIS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC - GdT - AMNom: SÍLVIA MATEOS I NAVARRO
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
ERC - GdT - AMNom: ANNA SERRA I FABREGAS
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
PSC-CPNom: RAFAEL DELGADO COMINO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
PSC-CPNom: ANTÒNIA GARCÍA MARTÍNEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
PSC-CPNom: Mª CARMEN FERNÁNDEZ VIDAL
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
P.P.Nom: XAVIER MARTÍN DE DIEGO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Maresme
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat