Ajuntament de Tordera

escut
 • Codi oficial estadístic: 0828450006
 • Adreça: Pl. Església, 2
 • Codi postal i localitat: 08490 Tordera
 • Comarca: Maresme
 • Població 2018: 16.937
 • Telèfon: 93-7643717
 • Fax: 93-7643853
 • NIF: P0828400B
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
 • Adreça electrònica: tordera@tordera.cat
 • Web: http://www.tordera.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat