Ajuntament de Sitges

escut
 • Codi oficial estadístic: 0827040003
 • Adreça: Pl. Ajuntament, s/n
 • Codi postal i localitat: 08870 Sitges
 • Comarca: Garraf
 • Població 2019: 29.307
 • Telèfon: 93-8117600
 • Fax: 93-8944800
 • NIF: P0827000A
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Aurora Carbonell Abella
 • Adreça electrònica: oac@sitges.cat
 • Web: http://www.sitges.cat
 • Previsió setmanal: Meteo.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat