Ajuntament de Sitges

escut
  • Codi oficial estadístic: 0827040003
  • Adreça: Pl. Ajuntament, s/n
  • Codi postal i localitat: 08870 Sitges
  • Comarca: Garraf
  • Població 2019: 29.307
  • Telèfon: 93-8117600
  • Fax: 93-8944800
  • NIF: P0827000A
  • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Aurora Carbonell Abella
  • Adreça electrònica: oac@sitges.cat
  • Web: http://www.sitges.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat