Ajuntament de Cercs


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de sinople, un pont de 4 ulls d'argent movent dels flancs sostingut sobre un peu faixat ondat de 4 peces d'argent i d'atzur, i sobremuntat de 2 pics d'or passats en sautor. Per timbre una corona mural de poble.
Data d'aprovació: 29-GEN-01
Data de publicació en el DOGC: 13-FEB-01
DOGC núm.: 3326
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, verd fosc, amb un triangle blau clar al vol, de base tota l'alçària del drap, i un xebró ajaçat blanc juxtaposat a les dues parts, naixent dels angles superior i inferior del vol, de gruix 2/9 de la llargària del drap i amb el cim a la meitat del drap; i amb els pics grocs, en aspa, de l'escut posats en un quadrat imaginari d'1/4 de l'alçària del drap, a 1/8 de la vora superior i a 1/12 de la de l'asta.
Data d'aprovació: 31-OCT-02
Data de publicació en el DOGC: 27-NOV-02
DOGC núm.: 3770
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat