Ajuntament de Sentmenat


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: de gules, 3 bitlletes d'argent d'un mig vol abaixat d'atzur. Per timbre, una corona de marquès.
Data d'aprovació: 07-ABR-89
Data de publicació en el DOGC: 28-ABR-89
DOGC núm.: 1137
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada i de proporcions dos d'alt per tres de llarg, vermella, amb tres bitlletes blan-ques, carregades d'una ala blava cadascuna, totes tres en la mateixa disposició que en l'escut, és a dir, dues a dalt i una baix, col·locades en el centre òptic del drap, és a dir, que l'eix del conjunt se situa a 4/9 de l'asta.
Data d'aprovació: 03-OCT-90
Data de publicació en el DOGC: 19-OCT-90
DOGC núm.: 1356
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat