Ajuntament de Sentmenat


Composició del Ple

Partit políticInformació
PSC-CPNom: MONTSERRAT RUEDA MIRALLES
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 28-10-2016
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
P.P.Nom: EUSEBIO PACHA RISCO
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Obres, Serveis i Edificis Municipals, Urbanisme, Infraestructures i Via Pública, Medi Ambient i Sostenibilitat i Medi Natural.
CiUNom: NÚRIA COLOMÉ RODRÍGUEZ
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Seguretat Ciutadana i Civisme, R intern, Oficina d'A. al Ciutadà, Par. Ciu., Trans., Patrimoni i Hab
PSC-CPNom: JORGE ALBERTO GILGADO ORTIZ (INDEPENDENT)
Càrrec: 3r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Esports, TIC, Dinamit. Eco., Comerç, Fires, Mercats i Mobilitat, Empresa i Ocupació.
CiUNom: JOSEFINA OLIVÉ BONILLA
Càrrec: 4a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Cultura i Festes, Seguiment Concessions Administratives, Residus Urbans, Deixalleria i Neteja Viària.
CiUNom: JOAN SÁNCHEZ SELLÉS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Hisenda, Gent Gran i Turisme.
PSC-CPNom: NURIA CASTAÑEDA GRANJA (INDEPENDENT)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea: Salut i Joventut.
ACSENT-ENom: MARC VERNEDA URBANO
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
ACSENT-ENom: LIDIA MELLINAS GALMES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
ACSENT-ENom: JOSE MANUEL VILCHEZ RENDON
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
ERC-AMNom: JORDI TORROJA I FONTANET
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
ERC-AMNom: SANDRA BARGUÉS I TORRES
Càrrec: Regidora
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
C'sNom: JOSE PEÑALVER CANOVAS
Càrrec: Regidor
Nomenament: 13-06-2015
Comarca: Vallès Occidental
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat