Ajuntament de Sentmenat

escut
 • Codi oficial estadístic: 0826710007
 • Adreça: Pl. Casa de la Vila, 1
 • Codi postal i localitat: 08181 Sentmenat
 • Comarca: Vallès Occidental
 • Població 2018: 8.957
 • Telèfon: 93-7153030
 • Fax: 93-7153466
 • NIF: P0826700G
 • Alcaldessa Presidenta: Il·lma. Sra. Montserrat Rueda Miralles
 • Adreça electrònica: sentmenat@sentmenat.cat
 • Web: http://www.ajsentmenat.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat