Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló

escut
 • Codi oficial estadístic: 0826520002
 • Adreça: Pl. Ajuntament, 6
 • Codi postal i localitat: 08571 Sant Vicenç de Torelló
 • Comarca: Osona
 • Població 2018: 2.014
 • Telèfon: 93-8590003
 • Fax: 93-8504228
 • NIF: P0826500A
 • Alcalde President: Il·lm. Sr. Eric Sibina Márquez
 • Adreça electrònica: st.vicenst@diba.cat
 • Web: http://santvicencdetorello.cat
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat