Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet


Símbols oficials

Glossari
Escut
EscutBlassonament: Escut caironat: d'argent, un castell de sinople obert acompanyat d'un sautoret de gules al cap,d'una graella de gules al costat destre i d'una roda de molí de gules al sinistre. Per timbre, una corona de baró.
Data d'aprovació: 22-FEB-11
Data de publicació en el DOGC: 10-MAR-11
DOGC núm.: 5834
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bandera
BanderaDescripció: Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres de llarg, blanca, amb el castell verd fosc de porta i finestres blanques de l'escut, d'alçària 27/56 de la del drap i amplària 11/42 de la llargària del mateix drap, posat a 5/56 de la vora superior i a 3/28 de la de l'asta; i amb tres faixes vermelles, cadascuna de gruix 1/28 de l'alçària del drap, separades una de l'altra pel mateix gruix, la de més avall, posada a 1/14 de la vora inferior.
Data d'aprovació: 26-ABR-13
Data de publicació en el DOGC: 15-MAI-13
DOGC núm.: 6376
Representació gràfica elaborada per la DGAL D'acord amb la descripció oficial


Bústia de contacte: rlopezc@gencat.cat