Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet


Composició del Ple

Partit políticInformació
ERC-AMNom: ADRIANA DELGADO HERREROS
Càrrec: Alcaldessa Presidenta
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Comunicació i Imatge, Recursos Humans i Organització, Urbanisme
ERC-AMNom: JOSEP MARTÍ I CANO (TITI) (INDEPENDENT)
Càrrec: 1r Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Serveis Municipals, Esports, Seguretat Ciutadana
PSC-CPNom: MIRAM RUBIO MOLINA
Càrrec: 2a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Hisenda, Gent Gran, Salut
ERC-AMNom: SÍLVIA OLIVERAS I GIRALT
Càrrec: 3a Tinenta d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Participació Ciutadana, Turisme i Comerç, Igualtat
SVCeC-ECGNom: JOAN BAPTISTA COSTA BLÁZQUEZ
Càrrec: 4t Tinent d'Alcalde
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Benestar Social, Ensenyament
ERC-AMNom: JORDI PALMA I SÁNCHEZ
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Administració, Cultura
ERC-AMNom: GISELA PASCUAL I MUÑOZ (JOVENT REPUBLICÀ)
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Medi Ambient, Joventut
PSC-CPNom: ISABEL PEREZ ESTRADA
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea: Promoció Econòmica
JUNTSNom: CARME JIMÈNEZ FERNÁNDEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: DANI MAURIZ VIDAL
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: SÍLVIA VILA LÓPEZ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: TONI CALVERAS FUGAROLES
Càrrec: Regidor
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
JUNTSNom: EULÀLIA SARDÀ BONVEHÍ
Càrrec: Regidora
Nomenament: 15-06-2019
Comarca: Bages
Àrea:
Bústia de contacte: dgal@gencat.cat